Logo Centre Medic Martorell
 
MISSIÓ I VALORS
 

El Centre mèdic Martorell és un establiment multidisciplinar sanitari, extra-hospitalari d’especialitats mèdiques.

LA NOSTRA MISSIÓ

Tenir cura de la salut dels nostres pacients oferint especialitats mèdiques i equipaments d’última generació.

LA NOSTRA VISIÓ

Volem ser un centre d’especialitats mèdiques de referència a nivell comarcal.

ELS NOSTRES VALORS

Excel·lència: aconseguir la màxima satisfacció i fidelització dels nostres pacients i clients, facilitant un tracte diferent i serveis eficients i personalitzats.

Innovació: millorar de forma continuada els nostres serveis i equipaments mèdics, així com els nostres processos interns a partir dels objectius establerts anualment.

Professionalitat: fomentar la formació, sensibilització i motivació del nostre equip, així com la participació mitjançant el treball en equip i l’aportació de suggeriments.

Ètica: complir els requisits dels nostres clients, la legislació i reglamentació aplicable, el comportament ètic en totes les nostres actuacions, així com preservar la confidencialitat de la informació i les dades amb les que treballem.

Seguretat: utilitzar la millora continua per a minimitzar els riscos de la seguretat dels nostres pacients així com la prevenciódelsdanys i deterioramentde la salut del nostre personal.

Aprovat per Comité de Direcció. Data: 14/10/15. ID-006 Rev. 01